Blog

Co zrobić z odpadami po remoncie lub budowie?
Blog

Co zrobić z odpadami po remoncie lub budowie?

Remont mieszkania czy budowa domu wiąże się niewątpliwie z niezliczoną ilością odpadów. Każdy, kto chociaż raz w życiu wyburzał chociażby małą ściankę działową w mieszkaniu wie, że generuje ona zupełnie niespodziewane ilości gruzu. Z gruzem trzeba coś zrobić. Oczywiście trzeba go usunąć z mieszkania, tylko gdzie wyrzucić? Podobny problem stwarzają resztki farb czy klejów. Nie...

Czytaj dalej ›

recykling
Blog

Nowe procesy odzysku i unieszkodliwiania w myśl przepisów prawa

Gospodarka odpadami to dziedzina, która wymaga starannie opracowanych dokumentów prawnych. Regulują one zarówno zasady zbiórki odpadów, jak i ich przetwarzania, utylizacji i odzyskiwania. Nakładają obowiązki na przedsiębiorców i gospodarzy domów oraz wskazują sankcje za niewywiązanie się z nich. Ustawa o odpadach Gospodarkę odpadami w Polsce reguluje ustawa, która została uchwalona w nowej formie 14 grudnia...

Czytaj dalej ›

recykling
Blog

Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady to rozmaite materiały i substancje, które charakteryzują się specyficznymi właściwościami i różnym stopniem zagrożenia dla środowiska. Ich unieszkodliwianie wymaga stosowania odmiennych metod, a w związku z tym – także segregacji i odpowiedniego wyposażenia technologicznego. Segregacja podstawą skutecznego unieszkodliwiania odpadów Mówiąc o unieszkodliwianiu, zazwyczaj mamy na myśli takie przekształcenie materiału lub substancji, by z toksycznej,...

Czytaj dalej ›

utylizacja odpadów
Blog

5 sposobów na mniejszą ilość odpadów w kraju

Gospodarka odpadami stanowi poważny problem społeczny w naszym kraju. Pomimo systematycznego zachęcania do segregacji i narzucania surowych kar za zatruwanie środowiska wciąż jeszcze mamy wiele do zrobienia – przede wszystkim, by podnieść poziom świadomości Polaków, gdy chodzi o segregację śmieci. Ale to nie koniec. Istnieje wiele sposobów, które pozwalają na zmniejszenie produkcji śmieci. Oto kilka...

Czytaj dalej ›

korytarz techniczny
Blog

Specjalistyczne czyszczenie separatorów

Urządzenia przemysłowe często pracują w trudnych warunkach, a efektem procesów produkcyjnych są zanieczyszczenia. Wiele z nich to związki szkodliwe dla człowieka i środowiska, które wymagają specjalnych metod usuwania oraz biodegradacji. Do urządzeń, które generują zanieczyszczenia należą też separatory. Czym jest separator? Separator jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do oddzielania tłuszczy i innych zanieczyszczeń stałych, jakie znajdują...

Czytaj dalej ›

recykling
Blog

Recykling i utylizacja – jeden cel, różne metody

Pojęcia recyklingu i utylizacji w ostatnich latach stosunkowo często pojawiają się w dyskursie publicznym – przede wszystkim jako efekt dużego nacisku, jaki został położony w gospodarce na ekologię i ochronę środowiska. Chociaż niekiedy traktowane równorzędnie, nie oznaczają wcale tych samych procesów. Czym różnią się między sobą i jakie są między nimi podobieństwa? Recykling, czyli przetwarzanie...

Czytaj dalej ›

pojemniki na śmieci
Blog

Problematyczna gospodarka odpadami

Odpady stanowią naturalny efekt gospodarowania zarówno w skali jednostkowej, jak i w odniesieniu do całych społeczeństw. O ile w warunkach domowych wyrzucanie śmieci jest proste, o tyle w skali kraju problem wymaga wielu działań, nakładów finansowych i zaangażowanych instytucji. Problemy z nadmiarem śmieci Analizując produkcję odpadów w swoim własnym gospodarstwie domowym, łatwo można zauważyć, że...

Czytaj dalej ›